Category Archives: Нормативні документи

 • 0

Інформаційний лист

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ,
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ І  БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ,
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ,
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ,
МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ХОРТИНГУ,
МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ ХОРТИНГУ,
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ЦЕНТР БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ «ЗАКОН І ПОРЯДОК»,
УКРАЇНСЬКА СЕКЦІЯ
МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ

Інформаційний лист

Міжнародної науково-практичної конференції з майстер-класами до Дня заснування поліцейського хортингу “СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ХОРТИНГУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНИНА”, яка відбудеться 7 лютого 2018 року на базі Університету державної фіскальної служби України в м. Ірпінь Київської області

Напрями роботи конференції:

 1. Поліцейський хортинг – історія, перспективи, місце в системі бойових мистецтв.
 2. Український національний вид спорту – хортинг.
 3. Бойові мистецтва світу.
 4. Правові та психологічні аспекти застосування бойових мистецтв в правоохоронній діяльності.
 5. Психолого-педагогічна проблема формування готовності до захисту Вітчизни.

Текст тез без нумерації сторінок надсилати на електронну адресу: ukrpolice@yandex.ua із зазначенням у назві файлу дати, прізвища, ініціалів автора: «26 травня, Іванов І.І.».

Вимоги до оформлення публікацій :

Структура публікації повинна містити елементи:
а) постановка проблеми у загальному вигляді;
б) аналіз останніх досліджень і публікацій;
в) виклад основного матеріалу дослідження;
д) висновки; рекомендації; перспективи.

Обсяг публікації – до 3 сторінок комп’ютерного тексту формату А 4.
Можливий друк 2-3 тез у співавторстві.

Технічні параметри. Тип шрифту – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзац – 15 мм; поля: праве, ліве, нижнє, верхнє – 20 мм. У тексті використовуються заокруглені дужки, а для посилань на джерело – квадратні: [2, с. 55-57, 69; 4, с. 29], [4, с. 29], де «2» та «4» – порядкові номери у списку використаних джерел; «55-57, 69» та «29» – номери сторінок; «,» – ставиться після порядкового номера джерела та між номерами сторінок; «;» – між порядковими номерами різних джерел.
За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей несуть відповідальність автори.

Порядок розміщення тексту статті:

 1. Розділ (по центру).
 2. Наступний рядок – у правому куті напівжирно друкуються повністю ім’я та прізвище автора (авторів); країна.
 3. Посередині великими літерами, напівжирно друкується назва статті.
 4. Список використаних джерел (великими літерами), на які посилається автор, подається у кінці основного тексту в алфавітному порядку.

Заявка

Країна
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Науковий ступінь
Учене звання
Місце роботи/навчання (повна назва організації)
Посада
Назва статті
Розділ №№ телефонів
E-mail

Подача тез, статей до 01.02.2018 р.
Під час проведення семінару передбачається проведення практичних занять.

Більш детальну інформацію можна отримати за контактними телефонами:
068-737-90-74, 066-690-28-62 (Шаповалов Борис Борисович).


 • 0
cropped-Хортинг_2_лого.png

 • 0

Положення про проведення чемпіонату України

«Затверджую»

Президент
Федерації поліцейського хортингу України
Б.Б. Шаповалов

   «10» серпня 2016 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення чемпіонату України з поліцейського хортингу у розділах «Техніка самозахисту», «Поліцейський самозахист», «Показові виступи без зброї», «Показові виступи зі зброєю»

12 – 14 вересня 2016 року

 1. Мета і завдання змагань

Мета проведення змагань – популяризація поліцейського хортингу, як виду спорту, серед різних груп населення України,в першу чергу серед працівників правоохоронних органів.

            Завдання змагань:

 • розвиток та популяризація поліцейського хортингу в Україні;
 • підвищення спортивної майстерності спортсменів;
 • формування збірної України з поліцейського хортингу для участі в чемпіонаті світу;
 • вдосконалення майстерності суддів з поліцейського хортингу.
“Read More”

Останні коментарі

  Перейти до панелі інструментів